Faydalı Bilgiler

Ankara Gümrük Firmaları ( Varyant Gümrük )

Kaliteli ürün ortaya koyan firmaların dünyaya açılması ve farklı ülkelerde uluslararası satış yapması gerekiyor. Uluslararası alanda ihracat yapmayan firmalar ancak sınırlı miktarda gelişme imkanına sahip olabiliyor. Bu avantajdan dolayı farklı ülkelere ihracat yapmak firmalar açısından büyük bir öneme sahip. Ancak her ülkenin kendine ait farklı gümrük işlemleri bulunuyor. Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek ürününü İhraç etmek …

Ankara Gümrük Firmaları ( Varyant Gümrük ) Devamı »

Faydalı Bilgiler

Gümrük İhracat İşlemi Nedir

Bir malın yürürlükte olan ihracat ve gümrük mevzuatına uygun olmak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkartılması veya müsteşarlık tarafından ihracat kabul edilen tüm diğer çıkış ve işlemleri ifade eden kavram ihracat olarak adlandırılmaktadır. İhracat rejimi ise serbest dolaşımdaki malın ihraç amacı taşımak suretiyle Türkiye gümrük bölgesinin dışına çıkışına ilişik hükümlerin uygulandığı rejime …

Gümrük İhracat İşlemi Nedir Devamı »

Faydalı Bilgiler

Gümrük İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Ülkelerin gümrük bölgeleri bulunmaktadır. Bu gümrük bölgelerine girişi ve çıkışı yapılan ürünlerin mevzuata uygun bir şekilde giriş ve çıkışlarının yapılması oldukça önemlidir. Bu işleme gümrükten çekme işlemi de denilmektedir. Ticaret bakanlığı gümrüklerde işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi adına mevzuatta bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler resmi gazetede de yayınlanmıştır. Gümrükleme İşlemi Gümrükleme işlemi diğer ülkelerden gelen …

Gümrük İşlemleri Nasıl Yapılır ? Devamı »

Faydalı Bilgiler

Ata Karnesi Nedir

İthalat ve ihracat işlemlerini hızlandırmak için ATA karnesi kullanılır. Bu belgeye taraf ülkeler İstanbul Sözleşmesi ve ekleri kapsamında sorumlu olmaktadır. Ancak farklı evraklara gerek kalmadan da işlemler gerçekleştirilmiştir. İşin bu aşamasında teminat yerine geçen ATA karnesi önemli bir kolaylıktır. Eşyanın gümrükten geçişi bu şekilde kısalmış olur. Eşya bu belge ile gümrük vergisine normaldeki işlemlerde tabi …

Ata Karnesi Nedir Devamı »

Faydalı Bilgiler

Ankara Gümrük Hizmetleri

Teknolojik gelişmelerin de artış göstermesi ile firmalar arası rekabet oldukça farklı boyutlara doğru sürüklenmiştir. Kurumsal olsun olmasın tüm firmaların iş ve işleyişini kalite standartlarına uygun olarak yürütmesi bir esas haline geldi. Bu şartları taşımak üzere üretilen ürün ve hizmetlerin taşıma ve satış aşamalarında da ihracat ve ithalat önemli bir yer oluşturmaktadır. Ankara Gümrük Firmaları Kurumsal …

Ankara Gümrük Hizmetleri Devamı »

Faydalı Bilgiler

Profesyonel Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirlik hizmetleri, deneyim ve uzmanlık gerektiren bir iş alanıdır. Alanında profesyonel bir ekip eşliğinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple sektöründe tanınan, geniş bir müşteri portföyü olan, kendini bu alanda ispatlamış ve başarılı çalışmalara imza atan seçkin firmalar ile çalışmak gümrük müşavirlik hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve …

Profesyonel Gümrük Müşavirliği Devamı »

Faydalı Bilgiler

Gümrükleme Firmalarının Yaptıkları İşler Nelerdir

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanun ile kurulmuş ilk meslek olarak bilinmektedir. Gümrük müşavirlerinin yetkileri ve görevleri kanunlar tarafından belirlenmektedir. Eşyaların gümrük belgelerinin hazırlanması ve ithalat ile ihracatı kolaylaştırmak amacıyla ilgili yasalara uyup uymadığının kontrol edilmesi gümrük müşavirliğinin görevidir. Diğer bir açıklama ile dış ticaret uzmanları tarafından gümrük beyannamesi verme yetkisi gümrük müşavirlerinin elindedir. Gümrük Müşaviri Nedir? …

Gümrükleme Firmalarının Yaptıkları İşler Nelerdir Devamı »

Faydalı Bilgiler

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gümrük müşaviri yapılacak en basit tanımı ile “Gümrük idarelerinde dolaylı temsil aracılığıyla iş takibini, eşya sahibi tarafından verilmiş noter tasdikli vekaletnameyle yapmaya bakanlık tarafından tanınmış yetki doğrultusunda yapan kişi olarak adlandırılır.” Gümrük Müşavirleri Ne İş Yapar? Gümrük müşavirleri yukarıda belirtilen görev tanımının yanında her türlü dış ticaret hareketi için mükellef taraflara danışmanlık hizmeti de vermektedir. …

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Devamı »

Faydalı Bilgiler

Varyant Gümrük Müşavirliği

Türkiye’de kanun ile kurulan ilk meslek gümrük müşavirliği olarak bilinir. Dış ticaret ile ilgili işlemlerde uyulması gereken kurallar Gümrük Kanunlarında geçmektedir. Belirlenen kanundaki amaç ise Türkiye’ye giriş ve çıkışlardaki eşya ya da taşıtlara uygulanmasıdır. Temsilci tarafından yapılacak herhangi bir yanlış işlem ceza ile sonuçlanır. Temsilci, gümrük belgelerini hazırlar, malların ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırır. Yasalara uygun bir şekilde …

Varyant Gümrük Müşavirliği Devamı »