Gümrük İhracat İşlemleri Nasıl Kolaylaştırılır ?

İhracat işlemleri, bir malın ülke gümrük sınırları çıkarılması işlemlerini kapsar. İhracatı gerçekleştiren ülkenin ve ihracat gerçekleştirilen ülkenin mevzuatı ilgili işlem sırasında dikkate alınmalıdır.  İhracat gümrükleme işlemleri, ülkeden ülkeye ve ihraç edilecek üründen ürüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Gümrük mevzuatının kapsamının geniş olması, ihracat işlemlerinde birçok parametrenin dahil olması ile gümrük ihracat işlemleri için kolaylaştırıcı unsurların sürece dahil edilmesi kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Gümrük Müşavirleri Hangi Konularda Danışmanlık Sağlar?

Gümrük müşavirliğinin gümrük ihracat süreci için kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu yadsınamaz bir husustur. Türkiye’den yurt dışına mal ihraç etmek isteyen bir firmanın tüm gümrük ve ilgili mevzuata hakim olması ve evraksal ve benzeri işlemleri tek başına halletmektense, işleri uzmanına bırakarak firmanın kendi uzmanlık alanına yoğunlaşması gerekliliği barizdir. Bu durumda, güvenilir, işinin ehli bir gümrük müşaviri ile çalışmak hem gümrük işlemlerini başlatma ve sonlandırma ile ilgili hususları güvenilir bir şekilde çözümlendirecek hem de yurt dışına mal ihraç eden şahıs ya da şirketlerin gümrük işlemlerinde ilgili müşavirler tarafından temsil edilmeleri ile işlemlerin hızı ve güvenilirliği artacaktır. Şahıs ya da şirketler ilgili gümrük ihracat işlemleri ile ilgili süreci kendileri de sağlanan şifreler ile yürütebilirler; ancak hata olması durumunda cezai yaptırımların caydırıcılığı, müşavirlik için ayrılan bedelin çok üstünde kalabilir.

Gümrük Müşavirliği Neden Önemlidir?

Gümrük müşavirliği mesleği ülkemiz mevzuatında karşılık bulan bir meslektir ve büyük önem ihtiva etmektedir. Ülkemizde ihracatın kolaylaştırılması ile ekonomik iyileşme arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bahsi geçen hukuk müşavirleri, gümrük ihracat işlemleri ile birlikte genel olarak dış ticaret ile ilgili tüm aşamaları takip etmektedirler. Ülkemizde işlem gören gümrük ile ilgili beyannamelerin büyük bir kısmı ilgili müşavirler tarafından takip edilmektedir. Gümrük müşavirleri, bir açıdan dış ticaret sektörünün kolaylaştırıcı unsurları olarak ülkemiz ekonomisi için önemli bir yere sahiptir.

Gümrük İhracat İşlemleri için Önemli Konular Nelerdir?

İhracatı yapılacak malın gümrük işlemlerinin hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde çözümlenmesi, ilgili evrakların hazırlanması ve beyan edilmesi ve malın hazır edilmesi ile ilgili görevler gümrük müşavirinin görevleri arasındadır. Mevcut mevzuat çerçevesinde ihracata hazırlık için gerekli kontrolleri sağlamak ve mevcut eksiklikleri tamamlamak sağlıklı bir ihracat yolculuğu için vazgeçilmezdir.

İhracatçı Firma ile Gümrük Müşavirleri Birlikte Nasıl Kazanır?

Değişen pazar koşulları, değişen mevzuatsal gereklilikler, değişen iş ortamı ve teknolojik gelişmeler dikkate alındığında ana iş alanı gümrük işlemleri olmayan şahısların veya şirketlerin gümrük ihracat işlemleri ile ilgili uzman bir danışman kadar bilgi sahibi olması mümkün görünmemektedir. İhracat yapmaya ve ülkemizi ilgili yolla kalkındırmaya odaklanan şahıslar veya şirketler, gümrük müşavirleri aracılığı ile iyi yaptıkları işleri daha iyi yapmak için uğraşacak ve mevzuatsal ve işlem bazında deneyimleri ile ihracat işlemlerini kolaylaştıran müşavirler ile birlikte güven ilişkisi içerisinde çalışabilecektir. Sonuç olarak ilgili durum her iki taraf için de önemli boyutlarda kazançlı görülmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir