Gümrük İhracat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yurt dışına açılmak ve ihracat yapmak istiyorsanız profesyonel bir Gümrük Müşavirliği’ne ihtiyacınız bulunuyor. İhracat yapmak istiyorsanız ürünlerinizin sınıfına ve bağlı olduğunuz bölgeye göre İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne üye oluyorsunuz. Daha sonra yetkili gümrük müşavirliğine noterden vekâletname veriyorsunuz. Gümrük müşavirliği, sizin adınıza gümrük ihracat işlemleri yürütüyor.

Nasıl İhracatçı Olabilirsiniz?

İhracatçı olabilmeniz için vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişi olmalısınız. İhraç edeceğiniz ürüne göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmanız gerekiyor.

İhracat Yönetmeliği’nin 5. maddesinde; “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” deniliyor. Bunu bizzat kendiniz de yapabileceğiniz gibi yetkili gümrük müşavirliği aracılığıyla da yapabiliyorsunuz.

Gümrük mevzuatı ve gümrük ihracat işlemleri çok kapsamlı ve detaylı olduğu için yanlış yapma ihtimaliniz yüksektir. Yanlış vergilendirme veya cezai yaptırıma uğramak istemiyorsanız alanında uzman ve deneyimli gümrük müşavirliği ile çalışmanız yararınızadır.

Gümrük İhracat İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Gümrük ve birlik kayıt aşamalarını gümrük müşavirliği aracılığıyla yaparsanız hem zamandan hem de ekstra maliyetten kurtulursunuz. Gümrük müşavirliği gümrük ihracat işlemleri basamaklarında adım adım size danışmanlık yapıyor.

Gümrük müşavirliği, gümrük ve birlik kayıt işlemlerini yaparken siz de yurtdışında müşteri/müşterilerinizle ticari anlaşmanızı yapabilirsiniz. Ticari anlaşmada hazırlanacak belgeler hakkında da gümrük müşavirliği size danışmanlık yapıyor. Hangi belgelerin düzenleneceği, izlenecek prosedür, doğacak vergi ve harçlar hakkında hazırlıklar yapıyorlar.

Göndereceğiniz ürünler için bir nakliye şirketiyle anlaşıyorsunuz. Nakliye ücreti alıcıya aittir. Siz sadece nakliye için gerekli belgeleri ve beyannameyi hazırlıyorsunuz. Vekalet verdiğiniz gümrük müşavirliği beyannamenizi ve yurt dışı için gerekli dolaşım belgesini (ATR-EUR.1-EUR-MED-MENŞE ŞAHADETNAMESİ-FORM A ) hazırlıyor.

Gümrük İhracat İşlemlerinde Gümrük Müşavirliğinin Önemi

Gümrük müşavirliği, yurt dışı ticari faaliyetlerinizde bir nevi sigorta mahiyetindedir. İhracatınızın sorunsuz ilerlemesi için gümrük işlemleri dahil bütün süreçte size profesyonel destek sunuyorlar. Çünkü gümrük mevzuatı çok karışık ve birçok alanın birbirine girdiği bir yapıya sahiptir. İhraç edeceğiniz ürünü yanlış sınıflandırmanız, bir belgeyi eksik hazırlamanız bütün emeğinizin boşa gitmesine ve cezai yaptırımlara uğramanıza yol açabiliyor.

Gümrük müşavirliği, Gümrük Kanunu uyarınca kurulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş meslek grubudur. Yani son derece yetkili ve güvenilir kuruluşlardır. Hem sizin hem de ülkemizin imajı ve yararları için ihracat-ihracat sürecini çok iyi şekilde yönetiyorlar.

İş sürecinin tesisi, dış ticaret hareketlerinin yasalara uygun ve emredilen yöntemlerle gerçekleştirilmesi gümrük müşavirliğinin başlıca görevleri arasındadır. Gümrük işlemleri ve takibinin yanı sıra yurt dışı faaliyette bulunan/bulunacak firma ve kişilere profesyonel danışmanlık hizmeti de veriyorlar.

Gümrük Müşavirliğinde Arayacağınız Özellikler

Yurt dışarı ticari faaliyetler ve bu süreçte aşmanız gereken gümrük işlemleri önemli ve ihmale gelmeyen hususlardır. Bu nedenle işlemlerinizin sorunsuz ve hızlı şekilde ilerlemesi için yetkili ve profesyonel hizmet veren bir gümrük müşavirliği ile çalışmanız daha da önemlidir.

Çalışacağınız gümrük müşavirliği; yetki belgeli, deneyimli, güvenilir, referansları kuvvetli, gümrük mevzuatına hakim, gelişmeleri yakından takip eden ve doğru yönlendirmeler yapan bir kuruluş olmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir