Ülkelerin gümrük bölgeleri bulunmaktadır. Bu gümrük bölgelerine girişi ve çıkışı yapılan ürünlerin mevzuata uygun bir şekilde giriş ve çıkışlarının yapılması oldukça önemlidir. Bu işleme gümrükten çekme işlemi de denilmektedir.

Ticaret bakanlığı gümrüklerde işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi adına mevzuatta bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler resmi gazetede de yayınlanmıştır.

Gümrükleme İşlemi

Gümrükleme işlemi diğer ülkelerden gelen ürünlerin gümrük bölgelerinden geçmesi esnasında devlet işlemlerinin yapılması işlemidir. Gümrük işlemleri ülkelere göre farklı özelliklere sahip olabilmektedir.

İhracat işlemi ekonomik bir işlemdir. Bu işlemleri devletler de desteklemektedir. Fakat ihracat olaylarında bazı yasaklar ya da kısıtlamalar da bulunmaktadır. Çoğu ülke tarihi eserlerin ihracat işlemlerinin yapılmasını yasaklamaktadır. Bunun yanında mühimmat ya da silahların ihraç edilmesi de ülkeler tarafından yasaklanmaktadır.

İhracatta Gümrük İşlemlerinin Tamamlanması

  • İhracat gümrükleme olayları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak ihracat işlemlerinde şu yolların takip edilmesi gerekmektedir.
  • İlk önce ürünün üretilmesi gerekir.
  • Paketleme ve ihracat işlemine hazır hale getirilir
  • Nakliye yapmak için bir organizasyon düzenlenir
  • Ürünler alınır ve taşıyıcıların depolarına nakil işlemi yapılır
  • Daha sonra ihracat yapan ülke mevzuata uygun olarak belgeleri hazırlanmalıdır
  • Sevkiyat için gümrük beyannamesi hazırlama işlemi de yapılır
  • İhracat yapan ülkenin gümrüğünde ürünlerin kontrol ve muayene işlemleri yapılır
  • Daha sonra ürünler ihracat yapan ülkenin gümrüğünden ayrılır

Ticaret Bakanlığı Gümrük İşleri Mevzuatı

Ticaret Bakanlığı gümrük işleri konularında bazı kolaylıklar yapmaya başlamıştır. Ticaret Bakanlığının gümrük işleri ile ilgili yapacağı değişiklikler resmi gazetede de yayınlanmıştır.

Bu bağlamda işlemlerin elektronik ortamdan hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile ilgili olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu şekilde ticaretin daha kolay hale getirilmedi hedeflenmektedir.

Ürünlerin birden çok ticaret politikasına, ek gümrük vergisi ve ilave mali yükümlülük ile ilgili sorunlara açıklık getirildi.

Buna göre ilave gümrük vergileri gümrük beyannamesinde bildirildiği durumlarda beyanname tescil edildikten sonra 6 ay içerisinde tahsil edilen tutar geri ödenecektir.

Avrupa Ülkeleri (AB) menşeli ürünlerin kontrollerinde yaşanan aksaklık ve sıkıntılara da çözümler getirilmiştir. Buna göre yükümlü kişilere 6 ay içerisinde usule uygun menşe belgesi getirmeleri imkanı tanınmıştır.

Talep doğrultusunda geçici depo ve antrepo da bulunan ve bunun yanında gümrük işlemleri de tamamlanmış olan ürünlerin temsilcilere, ürün sahiplerine, gümrük müşavir yardımcısına ya da bunun yanında üçüncü şahıslara teslim edilmesine olanak sağlanmıştır.

Fuar İçin Beyanda Kolaylık Sağlanması

Firmanın rekabet gücünü korumak adına fuar alanlarına firmanın yanında getirdiği ve tekrar yanında çıkaracağı ürünler için gümrüklerde daha hızlı geçiş sağlanmaktadır.

Kişiler yurt dışından en çok 5 kg işlenmemiş altın ile ülkeye giriş sağlayabilmektedirler. Bu işlem için gümrük beyannamesine altının ne şekilde işleneceği ile ilgili de açıklık getirilmiştir.

Ürüne dışarıda yapılacak olan laboratuvar tahlil işlemlerinin 1 yıl süre ile geçerli olmasına da karar verilmiştir.