Gümrük Müşaviri Kime Denir Ne İş Yaparlar

Gümrük müşavirliği, gümrük belgelerinin hazırlanmasında, ticareti yapılan malların ithalatının ve ihracatının kolaylaştırılması için gönderilerin var olan tüm geçerli yasalara uygun olup olmadığının denetlenmesinden sorumludur. Dış ticaret firmalarının çok dikkat etmesi gereken konulardan birisi olan gümrük müşavirliği hizmeti, deneyimli, güvenilir, doğru yönlendirme yeteneğine ve sorumluluğuna sahip, etik değerlerin bilincinde hızlı ve etkin çözüm sunan gümrük müşavirliği firmasını seçmeye özen göstermelidir.

Gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlukları nelerdir, ne iş yaparlar?

Gümrük müşavirinin görev tanımı, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” Gümrük müşaviri görevinde sahip olduğu diğer mesleki sorumlulukları bazı başlıklar altında toplanabilir; İthalat ve ihracat aşamalarında gerekli olan belgelerin gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlanmasını sağlamak, İthalat ve ihracat kısıtlamaları, sigorta gereksinimleri, tarife sistemleri, kotalar veya gümrükle ilgili olabilecek diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmak, Müşteri adına ödenecek harçları ve vergileri belirlemek, Menşe sertifikaları, kargo kontrol belgeleri ve gümrük faturaları gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlemek ve vekaletname kullanarak müşteri adına gerekli belgeleri imzalamak, Yükün tahliyesini hızlandırmak amacıyla limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek.

Gümrük müşaviri olmak için alınması gereken eğitimler nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Hukuk, Siyasal Bilimler, Maliye, İşletme, İktisat, Bankacılık veya Kamu Yönetimi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak ya da belirtilen bölümlerde lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak,

Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı ile geçmek,

Memuriyet görevinden ihraç edilmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

İki yıl süreyle gümrük müşaviri yardımcılığı görevini yerine getirmiş olmak

Kanunda belirtilen, ‘zimmet, irtikap, kaçakçılık, ihtilas, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, sahtecilik, dolanlı iflas, iftira, yalan yere şehadet, suç tasnii gibi yüz kızartıcı suçlardan’ hüküm giymemiş olmak.

Gümrük müşavirinde bulunması gereken özellikler:

Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık gösterebilmeli,

Seyahat engeli bulunmamak,

Yazılı ve sözlü iletişim de dahil olmak üzere ileri derecede müşteri hizmetleri becerisi sergilemek,

Yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilmek,

Denetim olmadan çalışabilmek,

Birden fazla görev verildiğinde görevi önceliklendirebilme ve yönetme yeteneğine sahip olmak gibi özellikler öne çıkmaktadır.

Gümrük Müşavirleri memur mudur?

Gümrük müşavirliği memur kategorisinde değildir ve gümrük müşavirleri özel sektör çalışanı olup hizmetleri ücrete tabidir. Aldıkları ücret için serbest meslek makbuzu veya fatura kesilmektedir.

Gümrük Müşavirleri ile çalışmanın faydaları nedir?

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı menşe, kıymet, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konunun yanında dijital uygulamayı da içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması amacıyla bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilmektedir.

Bir kişinin gümrük müşavirliği görevinde olduğunu nasıl anlarız?

Gümrük Müşavirlerine Ticaret Bakanlığınca “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi” verilmekte olup sizlere “Gümrük Müşaviriyim” diyenlerden size izin belgesini göstermesini isteyiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir