Gümrük Müşavirliği Önemi Nedir

Gümrük müşaviri; devletin kanuna bağlı olan, gümrük belgelerini hazırlayan kişilerdir. İhracatların ve ithalatların yasalara uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetler. Ticaret Bakanlığı’na bağlı, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre işlem gerçekleştirmektedirler. Her türlü gümrük işlerinin takibini yaparlar ve sonuçlandırmasını yazarlar.

Gümrük Müşavirinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Gümrük Müşavirliği 7681 numaralı Gümrük Kanunun’da şu şekilde yazmaktadır; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek, sonuçlandırabilir.” Gümrük müşavirin; aşağıda belirtilen sorumluluklar gibi görevleri vardır;

İthalat, ihracat, transit yapılırken, yasalara göre belgeleri hazırlayıp, takip etmek,

Müşterinin ödeyeceği vergi ve harçları incelemek,

Gümrük işlerinin hızlı ve yasalara uygun gerçekleştirilmesi, ilgili kuruluşlarla iletişime geçilmesi,

İthalat ve ihracat kısıtlamalarında; sigorta ve tarife ile ilgili, gelen müşterilere tavsiyede bulunmak,

Malzemelerin gelişini hızlandırmak için, gümrük komisyoncuları ile bağlantı kurmak,

Malzemeler ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda fiyat biçmek,

Hata yapılırsa, ceza kesme hükmüne sahiptirler.

Dış ticaret yapmak isteyen firmalara, danışmanlık yaparlar.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması istenmektedir. Gümrük müşavirliği görevini yapmak için, öncelikle üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Maliye, işletme, hukuk, bankacılık, iktisat veya kamu yönetimi bölümleri, ilgili bölümlerdir.

Gümrük müşavirliğinden önce, gümrük müşaviri yardımcılığı yapmak zorunludur. 4458. sayılı Gümrük kanunun 227. maddesinde; gümrük müşaviri yardımcılığı şartları belirlenmiştir. Staj için, 2 yıl yardımcı olarak çalışılır. Gümrük müşavirine yardım edip, istenen belgeleri düzenleyebilir. Gümrük müşaviri sınavına girip, başarı ile geçme şartı vardır. Sicilin temiz olmasına dikkat edilir ve herhangi bir disiplin suçunun olmaması gerekir. Kamu haklarını kullanabilmesi gerekir.

Gümrük Müşaviri Olmak İsteyen Kişide Aranan Nitelikler Nelerdir?

Herhangi bir seyahat engeli bulunmaması önemlidir.

Müşterilerle iletişimin iyi olabilmesi için, iletişim becerisinin bulunması gerekir.

Güven duygusuna sahip olması ve müşterilere güven verebilmesi gerekir.

Ekip arkadaşlarıyla çalışmaya yatkın olmalıdır.

Stresi yönetebilmeyi başarmalıdır.

Çalışkan ve disiplin sahibi olmak gerekir.

Gümrük Müşavirinin Çalışma Yeri Neredir?

Gümrük müşavirliği bulunduğu ikametgah adresindeki, gümrük bölge müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Ofisleri genelde, gümrük müdürlüklerine yakın taraflarda olur. Gümrük müşaviri ve yardımcısı olarak iki kişi, çalıştıkları firmalar ile iş idaresi yapabilirler.

Gümrük Müşaviri İle Çalışmadan Gümrükte İşlem Yapılır mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar gümrükte işlemlerini yapabilirler. Dış ticaret işi olan kişi, kendisi de yapabilir, gümrük müşaviri ile de çalışabilir. Direk temsil sıfatıyla nitelendirilmelidir. İki tür temsil vardır; doğrudan temsil ve dolaylı temsil.

Doğrudan Temsil; Başkasının adına ve hesabına işlem yapılmasına doğrudan temsilci denir. Doğrudan temsilci, tüzel kişiliğin yetkisindedir ve onu temsil etmektedir. Yetkiyi alan temsilci, hukuki cezaları, vergi cezalarını üstlenir.

Dolaylı Temsil; Gümrük Müşavirleri için söylenen bir terimdir. Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesine sahip olanlar, dolaylı temsilci olarak geçerler. Gümrük müşaviri, başkasının hesabına hareket edip, kendi adını kullanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir