Gümrükleme Firmalarının Görev Ve Sorumlulukları

Bağımsız olan her ülkenin kendine ait bir gümrük bölgesi bulunuyor. Yurda giriş ve çıkışı yapılacak bütün ürün, eşya ve malların kontrolü, vergilendirilmesi ve sınıflandırılması yapılıyor. Bu sürece gümrük işlemleri adı veriliyor. Bu süreci kendiniz takip edebileceğiniz gibi gümrükleme firmaları aracılığıyla da yürütebiliyorsunuz.

Gümrükleme Firmaları Ne Demek?

Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmetini özel bir ruhsatla veren meslek grubuna gümrükleme firmaları adı veriliyor. Bu meslek grubunun genel adı gümrük müşavirliğidir. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kurulmuş. Yani kanunla kurulan ilk meslek grubu olarak dikkat çekiyor.

Gümrükleme Firmaları Ne İş Yapıyor?

Gümrük müşavirliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi doğrultusunda hizmet veriyorlar. Noterden vereceğiniz vekâletname ile dolaylı temsilci sıfatıyla hareket ediyorlar. Dolaylı temsil yoluyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri yürütüyorlar.

Gümrük Firmalarının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Gümrük müşavirliği sizden aldığı şifre ile ihracat/ithalat süreci, lojistik, gümrük ve serbest bölge işlemlerini yürütürler.

– Mallar gümrüğe girmeden, mallar hakkında özet beyan hazırlarlar.

– Gümrük Beyannamesi düzenlerler.

– İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Odası onay işlemini yürütürler.

– Fatura düzenlerler.

– ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgeleri tanzim ederler.

– Geçici çıkışlarda süre takibi yaparlar.

– Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı, tescil işlemlerinin takibini yaparlar.

– Ordino alımı, evrak teslimatı yaparlar.

– Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımını yaparlar.

– Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) tespiti yaparlar.

– Vergi ve harçların doğru hesaplanması, ödenmesi işlemlerini yaparlar.

 Dış ticaret ve gümrük işlemleriyle ilgili konularda yazılı görüş verebilir; hakemlik, bilirkişilik ve benzeri işleri yaparlar.

Gümrük Firmalarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirlikleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kuruldukları için yaptıkları işlemlerinin bağlayıcı etkisi vardır. Her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler. Bununla birlikte beyanında bulundukları eşyalar için vergi kaybına yol açacak durumlarda müteselsil sorumludurlar.

1-Müşteri adına ödenecek vergi ve harçları belirlerler.

2-Gümrük faturaları, menşe sertifikaları, kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlerler.

3-İthalat/ihracat belgelerini gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlarlar.

4-İthalat/ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunurlar.

5-Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusuyla iletişime geçerler.

6-ihracat, ithalat ve lojistik alanında danışmanlık hizmeti verirler.

Gümrük Firmalarının Önemi Nedir?

Gümrük müşavirliği, hem firmaların hem de kamunun yararını gözetmek zorundadır. Firmaların, ticari faaliyetlerinde hak kaybına uğramamaları, malların zamanında ve hasarsız şekilde yerine teslim edilmesi konusunda çalışırlar. Kamu yararı olarak da ülkenin güvenliği, can sağlığı, vergi kaybı oluşmaması için sigorta görevi görürler.

Uluslararası ticarette, dijitalleşme ve dış ticaretteki rekabet saha operasyonlarını hafifletirken, gümrükleme firmaları önemi artıyor. Yüksek vergilere dayalı korumacılık yerine yeni gümrük anlayışı ortaya çıkıyor.

Bu süreçte kendini yenileyen, gündemi takip eden, gelişmeleri ve güncellemeleri takip eden Varyant Gümrük Müşavirliği gibi aracı kurumlarla çalışmayı zorunlu hale getiriyor. Çünkü sürekli değişen kriterler karşısında doğru, hızlı ve güvenli bir yönetim sergileyen firmaya ihtiyacınız bulunuyor.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir