Gümrük müşavirliği ülkemizde kanun ile kurulmuş ilk meslek olarak bilinmektedir. Gümrük müşavirlerinin yetkileri ve görevleri kanunlar tarafından belirlenmektedir. Eşyaların gümrük belgelerinin hazırlanması ve ithalat ile ihracatı kolaylaştırmak amacıyla ilgili yasalara uyup uymadığının kontrol edilmesi gümrük müşavirliğinin görevidir. Diğer bir açıklama ile dış ticaret uzmanları tarafından gümrük beyannamesi verme yetkisi gümrük müşavirlerinin elindedir.

Gümrük Müşaviri Nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu maddesine göre dolaylı temsilci sıfatıyla mal ve hizmet kullanıma tabi tutulmasına gümrük tarafından onaylanması işlerine ilişkin tüm faaliyetler içerisinde bulunan yetkili insanlara gümrük müşavirliği denir. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük faaliyetlerini kontrol edere sonuçlandıran kişilerdir. Bu nedenle temsil yolu ile iş takibi yapan gümrük müşavirleri temsilci sıfatları ile ve vekaletname aracılığı ile çalışmaktadırlar.

Gümrük Müşavirliğinin Görevleri Nelerdir?

  • Gümrük müşavirlerinin yaptıkları işler kanunlar tarafından belirlenmiştir. Özellikle dış ticaret faaliyetleri alanında bulunmak isteyen firmalara danışmanlık yapmak ile görevlendirilmiştir. Gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
  • Gümrük müşavirlerinin en önemli görevlerinden birisi çeşitli gümrük işlemlerini takip etmek ve tamamlamaktır.
  • Müşteri adına ödenecek vergileri ve ücretleri gümürk müşavirleri belirlemektedir.
  • Gümrük faturaları menşe bilgileri ve kargoların kontrol belgeleri gibi ithalatta gerekli tüm belgeleri hazırlamak ve müşteriler adına belge imzalamak için vekaletname kullanmak gümrük müşavirleri görevleri arasında bulunur.
  • İhracat ve ithalat belgelerini gümrük mevzuatına, yasa ve prosedürlere göre hazırlamak gümrük müşavirlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır.
  • Ayrıca gümrük müşavirleri müşterilere ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta kesintileri, kota ve gümrük ile ilgili tüm konularda tavsiyelerde bulunmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

Gümrük Müşavirlerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Kanun ile belirlenen konulardan birisi de gümrük müşavirlerinin çalışma alanlarıdır. Bu kanuna göre gümrük müşavirleri ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu gümrük bölge müdürlüğü müşavirlerin çalışma alanı olarak kabul edilmektedir. Fakat kanuna göre gümrük müşavirleri önceden dilekçe verip çalışma alanlarının dışında da çalışma imkanı bulunmaktadır. Gümrük müşavirlerinin çalışma alanları genellikle iş yaptıkları gümrük müdürlüklerine yakın alanlarda olmaktadır. Kanuna göre firmalar adına iş takibini sadece gümrük müşavirleri veya yanlarında çalışan gümrük müşaviri yardımcıları yapabilir.

Gümrükleme Firmalarının Yaptıkları İşler Nelerdir?

Mevzuata uygun olarak yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için gümrükleme firmaları oldukça önemlidir. Bu firmalar etkin bir rol oynarlar. Yaptıkları işin içeriği hakkında deneyim sahibi olması da büyük önem taşımaktadır. Firmaların yaptıkları işlemlerden birisi ihraç işlemlerinin gerçekleşme çıkış süreci içerisinde organizasyon ve planlama yapmaktır. Malların ihraç sürecinde çıkış süreci ile bu süreç içerisinde yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak hareket edilmektedir. Firmaların yaptıkları diğer bir işlem ise ithalat sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesidir. Malın geliş süreci firmalar tarafından kontrolü sağlanır. Oluşan hasarlar için önlemler alınır. Aynı zamanda tüm hukuksal işlemlerde de firmaların yanında olmalıdır.