Gümrükleme İşlemlerinde Sıkça Karşılaşılan Cezalar Nelerdir

Dış ticaret işlemlerinin yapılması ve devam ettirilmesi ulusal ve uluslararası alanlarda belirlenen kurallara bağlıdır. Bu nedenle ithalat ve ihracat çalışmalarında ilgili kanunlarla tespit edilen kurallara uygun çalışmalar yapılması gereklidir. Bu alanda gümrük ihracat işlemleri sırasında herhangi bir cezaya maruz kalamamak adına bazı kriterleri çok iyi bilmeniz önemlidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında aykırı çalışmalar olduğunda gümrük kabahati 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa aykırı davranmaları durumunda kaçakçılık su işlemiş olunur.

Gümrük İşlemlerindeki Ceza Hükümleri

Kabahatler ve suçlar olarak bu alandaki ceza hükümlerini iki kısımda inceleyebiliriz.

* Kabahatler olarak nitelendirilen cezalar 4458 sayılı gümrük kanununa göre hükümlerin ihlali ile gümrük idaresi tarafından verilir. Parasal niteliktedir.

* Adli suçlar olarak nitelendirilen cezalar ise 5607 sayılı kaçakçılık mücadele kanunun hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı bu niteliği alır. Ceza mahkemesine tabi olan adli merciler tarafından cezalandırılırlar.

Gümrük işlemlerinde gümrük kabahati işlenirse cezai hükümler ortaya çıkabilir. Gümrük idarelerine yapılan beyanlarda çeşitli eksiklikler ve farklılıklar nedeni ile vergi kaybına sebebiyet veren işlemlere ya da usul hükümlerine uymama şeklindeki davranışlara cezalar verilir.

İdari Para Cezalarının Temel Nitelikleri

Gümrük kanununa aykırı hareket edenlere yazılı ceza hükümleri uygulanacaktır. Bu alanda cezai durumlarla karşılaşamamak adına gümrük ihracat işlemleri için danışmanlık hizmeti veren firmalardan destek alabilirsiniz.

* Para cezası gerektiren eylemlerde kasıtlı olup olmadığına bakılmaz. Gümrük suçları kabahat türünde fillerle işlendiği kabul edilir.

* İdari para cezası verilmesi durumunda diğer idari yaptırımların uygulanmasına engel olmaz.

* Gümrük vergileri alınan para cezaları ile aynı zamanda karara bağlanır.

* İdari para cezaları belirlenen zaman aşımı süresi içinde tahsil edilir.

İdari Para Cezaları Türleri

İdari para cezası türleri usulsüzlüklere ilişkin cezalar ve vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar olarak iki kısımda toplanır. Vergi kaybına neden olan işlemler şu şekilde sıralanabilir:

– Beyan yapılan muayene ve tespitinde ya da sonrasında kontrol sonucunda farklılığın tespit edilmesi ile uygulanan cezalardır.

– Eşyanın yapılan denetleme, muayene ya da teslimi ardından kontrol sonucunda beyanın tersi normal eşya statüsünde olmadığının tespit edilmesi durumunda uygulanan cezalardır.

– Geçici depolama alanlarında ya da antrepolarda bulunan eşya ile ilgili olarak yapılan tespitlerdir. Bunların yanında bu tespitler sonucunda cezalar uygulanır. Bu gibi durumlara gümrük ihracat işlemleri sonucu karşılaşamamak adına profesyonel danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

– Özet beyan verilmemesi durumlarında ya da eşyanın verilen özel beyana göre fazla ya da eksik olması durumlarının tespitinde uygulanan cezalardır.

– E dahil işlemlerinde gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimleri hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi hallerinde uygulanan cezalardır.

Usulsüzlüklere göre de uygulanacak cezalar bulunur. Bu tür cezalara maruz kalmamak için uluslararası ve ulusal yasalara uyulması önemlidir. Bu alanda gümrük ihracat işlemleri takibi içi uzman destek alarak bu alanda sorunsuz bir ticaret sağlayabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir