Sonradan Kontrol ve Denetim Hizmetleri

Sonradan kontrol 4458 sayılı gümrük kanunun 73. Maddesi uyarınca eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine yapılan beyanın doğruluğunu saptamak amacıyla yükümlülerin ithalat ve ihracat işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlerine ilişkin ticari belge ve bilgilerinin kendilerine ait yerlerde Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesidir.

Varyant Gümrük 

Sonradan Kontrol ve Denetim Hizmetleri

Sonradan kontrol 4458 sayılı gümrük kanunun 73. Maddesi uyarınca eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine yapılan beyanın doğruluğunu saptamak amacıyla yükümlülerin ithalat ve ihracat işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlerine ilişkin ticari belge ve bilgilerinin kendilerine ait yerlerde Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesidir. 

  • Denetim Dönemi içindeki beyannamelerin kontrolü
  • Yapılan beyanların KDV ve Vergisel açıdan kontrolü
  • Yapılan Beyanların Mevzuata Uygunlunun kontrolü
  • Beyan ekindeki evrakların uygunlunun kontrolü
  • GTİP ve Kıymet beyanlarının kontrolü
  • Gümrük Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı